SpiderNet

SpiderNet heeft opgehouden te bestaan als BBS en zal niet meer bereikbaar zijn met TF/User.

E-mail blijft en is verhuisd naar een nieuwe server

Leden die daar prijs op stellen kunnen hun SpiderNet e-mailadres behouden. Uw e-mail zal beschikbaar zijn met een POP-account via uw gewone e-mailprogramma (b.v. Mail) en via de nieuwe Roundcube webmail. Deze webpagina blijft bestaan voor mededelingen en contactinformatie.

Nieuwe instellingen in uw mailprogramma

Als u uw SpiderNet e-mail al via een POP-account beheerde, moet u in uw e-mailprogramma de instellingen voor uw SpiderNet account aanpassen.

Als u tot nu e-mail ophaalde met TF/User of als u uw e-mail liet doorsturen naar een ander adres, moet u een nieuwe account aanmaken in uw e-mailprogramma.
 

Type account: POP
E-mailadres: Uw SpiderNet e-mailadres (voorbeeld: pietje_puk@spidernet.nl)
Server inkomende post:  mail.spidernet.nl
Gebruikersnaam: Weer uw e-mailadres (voorbeeld: pietje_puk@spidernet.nl)
Wachtwoord: Uw SpiderNet wachtwoord plus Sn01 (voorbeeld: wachtwoordSn01)
(Sn01 = Hoofdletter S, kleine letter n, cijfer 0, cijfer 1)


Voor de uitgaande mailserver gebruikt u bij voorkeur de smtp-server van uw internetprovider, maar u kunt daarvoor ook "mail.spidernet.nl" met identiteitscontrole (wachtwoord) gebruiken.

Webmail

De link naar de nieuwe webmail staat rechts in de balk bovenaan deze pagina. Ook bij de webmail logt u in met uw e-mailadres als gebruikersnaam/inlognaam, dus "pietje_puk@spidernet.nl" en niet "pietje_puk" of "Pietje Puk", en met uw met Sn01 uitgebreide SpiderNet wachtwoord.

Spamfilter

Het spamfilter houdt e-mail die het beoordeelt als zeker spam geheel tegen. E-mail die wordt beoordeeld als waarschijnlijk spam wordt afgeleverd in uw spam-map. Die berichten worden niet opgehaald in uw mail-programma. In de webmail-omgeving kunt u de inhoud van uw spam-map bekijken. De map staat daar in de linker kolom.

De scheidslijnen tussen zeker spam, waarschijnlijk spam en geen spam zijn niet absoluut. Het filter beoordeelt een bericht op het aantal spam-kenmerken dat het bevat. We hebben het spamfilter naar beste weten ingesteld. Mocht het filter regelmatig berichten ten onrechte helemaal tegenhouden of in de spam-map afleveren, of juist teveel spam doorlaten naar uw inkomende postbus, dan horen we dat graag van u.

Voorts

SpiderNet heeft al jaren geen abonnementsgeld meer gerekend. Het kan echter zijn dat we voor het gebruik van het e-mailadres een kleine bijdrage gaan vragen. Zodra we meer duidelijkheid hebben over kosten en mogelijkheden zullen we u hierover informeren.

Vragen

Voor vragen en ondersteuning kunt u contact opnemen met sysop Hans Haakman via de link voor e-mail links in de balk bovenaan deze pagina.Terug naar begin